header bg

Gjykata e Qarkut Pejė

Procedurat Civile

PROCEDURAT CIVILE
10.1 Të gjitha parashtresat për të cilat vlera është e matshme, përfshir çfarëdo rasti të ndërlidhur me borxhet monetare, pronës së luajtshme apo të paluajshme, dëmtimet, kontratat me vlerë monetare, trashigimnisë dhe egzekutimin civil të borxheve

Pagesa në gjykata kompetente kur kërkesa është:

0 deri në 1.000 euro
1.001 deri në 2.500 euro
2.501 deri në 5.000 euro
5.001 deri në 10.000 euro
mbi 10.001 euro

15 euro
20 euro
25 euro
50 euro
50 euro +0.5% deri ne maksimumin prej 500 euro
10.2 Përveç kësaj: të gjitha parashtresat që kane te bejne ,e ndarje fizike, rregullimit të mexheve, dhe sigurimin e proves. Propozime
Ankesat
20 euro
30 euro
10.3 Dorëzimi i padisë për pengim posedim 40 euro
10.4 Dorëzimi i padive për zgjidhjen e marteses, kujdesin mbi fëmijën ose alimentacionin. 40 euro
10.5 Dorëzimi i parashtresave në çeshtjet statusore, përfshirë: shpalljen e personit të vdekur dhe të zhdukur, vërtetimi i atësis dhe amësis, marrja e të drejtës prindërore, dhënia e pëlqimit për lidhjen e martesës, njohja e aktgjykimit të huaj, adoptimet , etj. 15 euro
10.6 Dorezimi i parashtresave për pronësi intelektuale duke përfshire të drejtën e autorit dhe patentën. 40 euro
10.7 Kërkesa për ndërhyrje në procedurë 20 euro
10.8 Te gjitha parashtresat e tjera 20 euro
       
Pyet gjykatësin

 

Anketë

 

Puna në Gjykatën e Qarkut në Pejë fillon në ora 8:00 deri në ora 16:00, çdo ditë pune nga e hëna deri të premten,...

Lexo mė shumė
 
 
 
 
 

Adresa