header bg

Gjykata Komunale Prishtinė

Procedura nė konfliktet administrative

Procedura ne konfliktet administrative
10.9 Për paditë kundër aktit administrativ për të cilat vlera e kontestit është e matshme 0 deri në 1.000 euro
1.001 deri në 2.500 euro
2.501 deri në 5.000 euro
5.001 deri në 10.000 euro
mbi 10.001 euro
20 30 euro
25 40 euro
30 50 euro
60 80 euro
100 euro +0.5% deri ne maksimumin prej 800 euro
10.10 Për padi kundër aktit administrativ për të cilat vlera e objektit nuk është e matshme Gjukata supreme 40 euro
10.11 Për ankesat kunder vendimit të shkallës së parë, për propzimin për përsëritjen e procedurës, për kërkesen për rishqyrtim të jashtzakonshëm dhe për kërkesën për mbrojtjen e ligjshmerise të vendimit   30 euro
       
Pyet gjykatësin

 

Anketë

 

Puna në Gjykatën Komunale në Prishtinë fillon në 8:00 deri në ora 16:00, çdo ditë pune nga e hëna deri të premten, me...

Lexo mė shumė
 
 
 
 
 

Adresa